یادداشت

محتوای پیام سال ۱۳۹۱ بیت العدل❗

محتوای پیام سال 1391 بیت العدل❗

محتوای پیام سال ۱۳۹۱ بیت العدل❗

پیام مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ که توسط نهاد رهبری بیت_العدل برای بهائیان ساکن در ایران صادر شد، حاوی یک نکته مهم و یک تغییر رویکرد اساسی در تعالیم بهائیت بود.
با بررسی این پیام متوجه می‌شویم تشکیلات بهاییت با روی‌گردانی از مبنای اساسی این فرقه که ممنوعیت دخالت در سیاست و امور حکومتی می‌باشد، به دنبال تحقق مرحله‌ی استقلال و عصر طلائی خود که همان تشکیل حکومت است می‌باشد.
از این‌رو برای نیل به این مقصود، حتی قوانین محکمی که در ظاهر معرف این فرقه است (همچون اطاعت بی‌قید و شرط از حاکمین) را تغییر داده و دستوراتی که بهاء از هرگونه تاویل و تفسیر آن‌ها نهی کرده بود را دستخوش تغییر و تحریف قرار می‌دهد.
در همین راستا تشکیلات بهائیت با تغییری تاکتیکی در اصول خود می‌گوید: «منظور از اینکه می‌گوییم بهاییان در سیاست مداخله نمی‌کنند یعنی اینکه بهائیت در سیاست‌های حزبی مداخله نمی‌کند و بهائیان نسبت به سیاست کلی جامعه خود توجه دارند و نسبت به مصالح هم میهنانشان توجه دارند».[۱] این در حالیست که اصل عدم مداخله در سیاست آنقدر اصل مهم و استراتژیک و مبنایی در بهائیت بوده که به گفته پیامبرخوانده‌ی این فرقه: «میزان بهائی بودن و نبودن این است که هرکس در امور سیاسیه مداخله کند همین برهان کافی است که بهایی نیست».[۲] البته لازم به تذکر است که رهبران بهائیت نیز بر خلاف احکام ساختگی‌شان، خود همواره در صحنه‌ی سیاست حضوری فعال داشته و این رویکرد دوگانه از همان ابتدا در رفتار رهبران این فرقه مشاهده می‌شود که برای نمونه تنها به بخشی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
«ایجاد بابیت و بهائیت توسط دولت‌های استعماری
– اقدامات شورشی بابیان و بهائیان در نقاط مختلف ایران برای براندازی حکومت [۳] – ترور شهید_ثالث در قزوین و تلاش برای ترور امیرکبیر و ناصرالدین شاه قاجار توسط پیامبرخوانده‌ی بهائی [۴] – دخالت امپراطوری روس تزار در آزادی پیامبرخوانده‌ی بهائی از زندان [۵] -احتکار گندم مردم نواحی فلسطین و تقدیم با افتخار آن به قشون انگلیس برای اشغالگری [۶] – حمایت از تشکیل دولت جعلی و تروریستی اسرائیل [۷] – نوشتن نامه‌های تشکرآمیز به پادشاهان روسیه و انگلیس [۸] – زد و بندهای سیاسی عباس‌افندی در سفر به اروپا و آمریکا [۹] – نقش بهائیت در شکست نهضت جنگل و نهضت مشروطه [۱۰] – حضور پررنگ در تحولات تخریب‌کارانه و آشوب‌های خیابانی، به خصوص در فتنه‌ی سال ۸۸ [۱۱] -حضور فعال در آسیب زدن به اقتصاد کشور، از طریق احتکار، قاچاق اجناس، تخلفات ارزی [۱۲] – نقش موثر در پیگیری تحریم‌های آمریکا و اتحادیه_اروپا علیه کشورمان و…[۱۳]

آری؛ فرقه_بهائیت با ادعای عدم مداخله در سیاست، حاشیه‌ی امنی برای خود فراهم می‌کند و عین اینکه در ظاهر اعضای خود را از مداخله در امور آشکار سیاسی باز می‌دارد؛ آن‌ها را به نفوذ در امور اداری، سیاسی و اقتصادی تشویق می‌کند.
اما در زمان کنونی شاید بیش از هر زمان دیگری، فعالیت‌های تشکیلات بهائیت در راستای براندازی حکومت جمهوری اسلامی ایران ، جنبه‌ی علنی به خود گرفته است.
پی‌نوشت:
[۱]. پیام مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ نهاد رهبری بیت العدل، خطاب به بهائیان ایران.
[۲]. اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، ص ۳۳۶.
[۳]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: فتنه های بابیان در ایران
[۴]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقالات: شهید ثالث، قربانی خشونت‌طلبی بابیان! ؛ علت زندانی شدن بهاءالله در تهران
[۵]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: عامل نجات بهاءالله، توسط امپراطوری روس!
[۶]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: تأمین آذوقه‌ی ارتش مهاجم انگلیس به دست عبدالبهاء!
[۷]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: آینده‌ی فلسطین، حاصل پیش‌گویی یا روابط عبدالبهاء؟!
[۸]. علاءالدین قدس جورابچی، بهاءاللّه موعود کتابهای آسمانی، ص ۲۰۳؛ عباس افندی، مکاتیب، ج ۳، ص ۳۴۷.
[۹]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: نقدی بر مستند سفر پرفروغ عبدالبهاء
[۱۰]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقالات: اشرار بهایی در کمین احرار جنگل؛ وقتی محقق آلمانی هم پیشوایان بهائیت را خائن می‌داند!
[۱۱]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقالات: نقش بهائیت در شکل‌گیری عاشورای ۸۸
[۱۲]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: بهائیت؛ پشت پرده‌ی گرانی ارز و ترویج احتکار!
[۱۳]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: سازمان ملل و تلاش بهائیت برای محکومیت ایران

برچسب ها