تغییر باور_بهائی هنگام تبلیغ

  • تغییر باور_بهائی هنگام تبلیغ

    تغییر باور_بهائی هنگام تبلیغ❗ پیامبرخوانده‌ی بهائیت مدعیست که هرآنکس مسلک ساختگی او را نپذیرد، حتی اگر به تمامی علوم احاطه داشته باشد، باز هم نادان است؛ همچنان که می‌خوانیم: «اگر نفسی الیوم به جمیع علوم أرض احاطه نماید و در کلمه‌ی بلی توقف کند لدی الحق مذکور نه و از اجهل ناس محسوب (: اگر کسی امروزه به جمیع دانش‌های…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن