دو زن در دو جبهه جهانی!

  • دو زن در دو جبهه جهانی!

    دو زن در دو جبهه جهانی! فامیل هردو هاشمی است؛ هردو تقریبا همسن و سالند؛ هردو فعالند و مشهور و نقش آفرین؛ این مدافع هرج و مرج طلبان فتنه۸۸ و آن دلواپس سلطه مجدد استکبارصهیونی بر ایران؛ این فایزه است و آن مرضیه؛ این از رفسنجان آمد و آن از نیواورلئان آمریکا ؛ این دوست بهاییان و یار گرمابه و…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن