عوام فریبی و مقابله با حجاب‼️

  • یادداشت

    عوام فریبی و مقابله با حجاب‼️

    . عوام فریبی و مقابله با حجاب‼️ ترفند زنان بهایی و نوچه های مسیح. پولی نژاد برای عوام فریبی و مقابله با حجاب‼️ خانم هایى که در مترو براى ازادى هاى خاص زنان فعالیت مى کنند و دایم از برداشتن حجاب گفتگو مى کنند ،بهایى میباشند. خانم عینکى ،ژینوس خرسندى نام دارد. جالب است که یکى از تعالیم بهاییان اطاعت…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن