مرجعیت بهائیت

  • مرجعیت بهائیت در تقابل با زیربنای بهائیت❗

    مرجعیت بهائیت در تقابل با زیربنای بهائیت❗ عبدالبهاء در بیان تعالیم انتسابی به پدر خود، تحری حقیقت را اولین و زیربنای اعتقادی فرقه بهائی معرفی کرده است: «اول اساس بهاءالله تحری حقیقت است؛ یعنی نفوسی از تقالیدی که از آباء و اجداد، موروث مانده، منزه و مقدس گردند».[۱] 🔻اما بر خلاف شعار تحری حقیقت که بهاییان با سر دادن آن،…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن