معجزه اتی دیگر از عبد البهاء !!

  • معجزه اتی دیگر از عبد البهاء !!!!

    معجزه اتی دیگر از عبد البهاء جل الخالق عبد البهاء هم مدعی شفا دادن کور شده بود و ما نمی دانستیم . تا دیروز مبلغین بهایی کور شفا دادن انبیاء را توجیه روحانی می کردند و می گفتند یعنی هدایت کردن نفوس اما ظاهرا عبد البهاء هم مدعی معجزه است معجزه بعدیش اینکه عبد البهاء ژاپنی می دانست!!!!!! اگر علم…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن