پزشک زاد

  • یادداشت

    منطق بیت العدل تهدید و ارعاب

    منطق بیت العدل تهدید و ارعاب ظاهرا مبلغ شهیر بهایی موسوم به پزشک زاد هنگامی که در عرصه گفتگو با این جانب کم می آورد و مستاصل می گردد منتقد خود را تهدید به محاکمه بین المللی می کند خدا را شکر که عمق نگرانی بیت العدل از نقدهایم را مشاهده کردم و تاثیر سخنانم را بر احباء شاهد هستم

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن